Novosti

16May

Poništenje dijela javnog konkursa za prijem uposlenika na određeno vrijeme od 10.05.2019.god.

Na osnovu člana 21. Statuta Javnog preduzeća „Šumsko – privrednog društva Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, (Službene novine Zeničko – dobojskog kantona br. 12/17), u vezi člana 3. i 4. Pravilnika o radu preduzeća  br. 03 – III – 52 – 1 / 17, od 25.04.2017.god., Direktor društva objavljuje: 

PONIŠTENJE

dijela Javnog konkursa za prijem uposlenika na određeno vrijeme

Konkurs za prijem uposlenika na određeno vrijeme, raspisan 10.05.2019.godine, i objavljen na službenoj web stranici preduzeća, te oglasnim pločama poslovnih jedinica,  PONIŠTAVA se za radno mjesto :

5. Šumarski tehničar – primač – otpremač, (Poslovna jedinica „Šumarija Zavidovići“ – Radna jedinica Vozuća) – 1 (jedan) izvršilac ;

Javni konkurs u ostalom dijelu teksta i za ostale pozicije ostaje neizmijenjen.