Novosti

16Sep

Promocija knjige "PRAŠUME BOSNE I HERCEGOVINE"- fotomonografija

Povodom Svjetskog dana prašuma, 12.09.2019.godine, u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti (ANU) Bosne i Hercegovine, upriličena je promocija knjige „Prašume Bosne i Hercegovine – Fotomonografija“. Promocija je organizovana od strane Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, odbor za prirodne resurse i Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH.

Fotomonografija je rađena je skoro tri godine, a obuhvatila je motive i aspekte jedanaest prašuma i jednog šumskog rezervata, koji su izuzetno bogati biljnim i životinjskim svijetom. Autori fotomonografije su Muhamed Smailhodžić, Almin Tabak i Azer Jamaković, a urednik izdanja je akademik Vladimir Beus. Fotomonografija je izdata s ciljem upoznavanja najšire javnosti s prašumama u BiH, a sadrži i osnovne informacije gdje se nalaze njihove površine, te kakav je njihov trenutni status. Pored autora, sudjelovali su profesori sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu s određenim brojem fotografija, kao i veliki broj kolega iz preduzeća šumarstva u Federaciji i RS.

Promociji knjige su prisustvovali i predstavnici JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići.