Novosti

22Jan

Obezbijeđen FSC certifikat za ŠPP "Olovsko" i potvrđen kontinuitet certifikata za ŠPP "Gornjebosansko"

U toku prošle godine, na području kojim gospodari JP“Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“, vršena su dva značajna procesa koja se tiču unaprjeđenja društveno odgovornog poslovanja. Prvi se odnosio na provođenje aktivnosti na dobijanju FSC certifikata za  ŠPP“Olovsko“, a drugi na  provođenje kontrolne ocjene za ŠPP „Gornjebosansko“.

Nakon provođenja svih planiranih aktivnosti, sredinom oktobra prošle godine, održana je prezentacija svih podataka do kojih je interni revizor došao prilikom predocjene i glavne ocjene za ŠPP“Olovsko“, te kontrolne ocjene za ŠPP“Gornjebosansko“, od kojih je zavisilo dobijanje i zadržavanje certifikata.

Godinu dana nakon dobijanja FSC certifikata za ŠPP „Gornjebosansko“, JP“Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“, dobilo je certifikat i za ŠPP“Olovsko“.

Dobijanje ovog certifikata, rezultat je zajedničkih napora svih aktera koji su bili uključeni u provođenje aktivnosti na dobijanju istog, od Uprave preduzeća, Službe za zaštitu i certificiranje šuma, odgovornih lica u Poslovnoj jedinici „Šumariji Olovo“, pa do uposlenika, koji se krajnje profesionalno odnose prema svim obavezama koje ovaj proces od njih zahtijeva.

Cilj certificiranja je promocija  ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja šumskim resursima, dakle, da se podizanjem ekološke svijesti potrošača potakne trajno gospodarenje šumama.

Certificiranje ovog područja, potvrda je odgovornog upravljanja šumskim resursom, što znači da se sistem odgovornog gospodarenja provodi dosljedno na čitavom šumskom području obuhvaćenom opsegom certifikata, i zahvaljujući tome, svi proizvodi koji su dobiveni na ovom području, bit će označeni FSC standardom.

Kroz certificiranje se nastoji ostvariti što bolja povezanost sa svim interesnim grupama, lokalnom zajednicom, udruženjima građana, kupcima, te radnicima, jer se na ovaj način stvaraju višestruki benefiti za što odgovornije i efikasnije iskorištavanje najznačajnijeg bosanskohercegovačkog resursa.

Oba certificirana područja bit će obuhvaćena jednim certifikatom koji važi do novembra 2023.godine.

Kako je već ranije najavljivano, u toku ove godine, planirano je certificiranje i ostala tri šumskoprivredna područja.