JAVNI POZIVI

JAVNE NABAVKE
Datum objave: 12.02.2020.

Javni poziv za nabavku guma za šumske traktore i građevinsku mehanizaciju, br. 23/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 11.02.2020.

Javni poziv za nabavku usluga izrade elaborata za prethodnu vodnu saglasnost zaštitne zone

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 10.02.2020.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju postupka javne nabavke za usluge tehničkog pregleda vozila, br. 10/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 07.02.2020.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača(lot - 1) i poništenju postupka javne nabavke (lot -2, lot - 3 i lot - 4), u postupku nabavke usluga proreza, br.16/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 07.02.2020.
ZATVORENO

Odluka o poništenju postupka javne nabavke nasipnog materijala za potrebe PJ"Šumarije Vareš", br. 15/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 05.02.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku akumulatora, br. 21/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 04.02.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga kopiranja, štampanja materijala i strogo zaračunljivih tiskanica, br. 20/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 04.02.2020.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za traktore LKT 81 - T, br. 11/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 04.02.2020.

Javni poziv za nabavku usluga pošumljavanja, br. 22/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 31.01.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga rada građevinske mehanizacije, br. 18/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 29.01.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku kovačkog materijala, br. 19/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 28.01.2020.

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke goriva, br. 07/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 27.01.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga proreza drvnih sortimenata na pilani, br. 16/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 27.01.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila, br. 10/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 27.01.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga osiguranja motornih vozila, br. 12/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 27.01.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku zaštitnih sredstava - feromona, br. 17/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 27.01.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga sanacije i izgradnje šumskih puteva u PJ"ŠUmariji Vareš" i PJ"Šumariji Tešanj", br. 14/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 27.01.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku kancelarijskog materijala - papira, br. 21/20

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 22.01.2020.
ZATVORENO

Dopuna javnog poziva za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 08/20 (novi obrasci)

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 22.01.2020.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku nasipnog materijala, br. 15/20

Detaljnije