Novosti

23Sep

Usvojena Informacija o gospodarenju šumama u FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je  Informaciju o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2018. godini i Planovima gospodarenja za 2019.godinu. 

Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji BiH za 2018. i Planovima gospodarenja šumama za 2019. godinu (Informacija), izrađena je u skladu sa Programom rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu i Programom rada Ministarstva za 2019. godinu, a na temelju podataka dobijenih od kantonalnih uprava za šumarstvo, kantonalnih šumskogospodarskih društava i iz drugih relevantnih izvora (preliminarni rezultati II Državne inventure šuma, Opći dio Šumarskog programa FBiH, itd).

Korisnike državnih šuma, Vlada je zadužila da poduzmu sve neophodne aktivnosti s ciljem izvršenja radova iz godišnjih planova realizacije šumskogospodarskih osnova, a kantonalnim upravama za šumarstvo naloženo je intenzivno praćenje realizacije šumskogospodarskih  osnova, poduzimanje aktivnosti u okviru svojih ovlasti i redovno izvještavanje Federalne uprave za šumarstvo.
Istovremeno je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove naloženo da, u saradnji sa kantonalnim inspekcijama i kantonalnim upravama za šumarstvo, intenziviraju kontrolu realizacije šumskogospodarskih osnova, te da preventivnim i represivnim mjerama osiguraju sveobuhvatnu i potpunu realizaciju svih radova planiranih šumskogospdarskim osnovama, uključujući realizaciju etata u kulturama sa procijenjenom drvnom masom i u izdanačkim šumama.

U prethodnom periodu, kao posljedica nedonošenja federalnog propisa za oblast šumarstva, devet kantona je donijelo svoje propise za oblast šumarstva. Donošenjem kantonalnih zakona o šumama, Federaciji BiH se uskraćuju nadležnosti propisane Ustavom Federacije BiH, na različite načine je uređeno upravljanje i gospodarenje šumama, pitanje vlasništva kao i izdvajanje financijskih sredstava za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma, što je u suprotnosti sa ustavnim odredbama.

Šumama kao jednom od najvrednijih resursa Federacije BiH treba posvetiti posebnu pozornost zbog evidentne degradacije i potrebe za korištenjem svih funkcija šuma. Vrlo važno je osigurati stabilan zakonski okvir donošenjem Zakona o šumama i poduzeti konkretne aktivnosti na unaprjeđenju organizacije gospodarenja šumama u cilju održivog korištenja resursa, očuvanja prirodne strukture, zaštite okoliša i drugo.

S ciljem prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva zbog nepostojanja zakona o šumama na federalnoj razini, Generalni sekretarijat Vlade FBiH je uputio urgenciju Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine za hitno razmatranje Prijedloga zakona o šumama, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila na 110. sjednici održanoj 07.07.2017. godine i uputila u parlamentarnu proceduru.

Zaključke Vlade FBiH i Informaciju o gospodarenju šumama za 2018.god. i Planovima za 2019.god., možete preuzeti ovdje.