Novosti

03Jan

Poništavanje postupka prodaje ŠDS putem licitacije br.PL-26/19, za januar 2020.godine

Na osnovu Odluke direktora preduzeća, br. 03-5828/19, od 26.12.2019.god., o raspisivanju javnog nadmetanja / licitacije, br. PL-26/19, 26.12.2019.godine, objavljen je Javni poziv u dnevnom listu Dnevni avaz, kao i na web stranici preduzeća, o prodaji trupaca šumskih drvnih sortimenata, za januar 2020.godine.

S obzirom da je u međuvremenu, javno preduzeće „Šumsko – privredno društvo ZDK“ d.o.o. Zavidovići, dobilo saglasnost Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, o osvajanju Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga za 2020.godinu, postupak licitacije br. PL-26/19, P O N I Š T A V A   S E.

Odluku o poništavnaju Postupka prodaje trupaca šumskih drvnih sortimenata za januar 2020.godine, putem licitacije, br. PL-26/19, za potrebe JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, možete preuzeti ovdje.

__________________________________________________________

Na osnovu navedenog, zainteresovane kupce šumskih drvnih sortimenata obavještavamo da će se ići u zaključivanje godišnjih ugovora za sukcesivnu isporuku šumskih drvnih sortimenata po Jedinstvenom minimalnom cjenovniku proizvoda šumarstva i usluga za 2020.godinu.

__________________________________________________________