JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 27.11.2023.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za putnička vozila, br. 79-3/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 21.11.2023.

Odluke o poništenju postupka javne nabavke LZS, br. 53/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 21.11.2023.

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke goriva, br. 67/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 21.11.2023.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga izrade Plana upravljanja Spomenikom prirode "TAJAN", br. 98/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 15.11.2023.

Javni poziv za nabavku usluga zimskog održavanja puteva, br. 100/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 13.11.2023.

Javni poziv za nabavku putničkog motornog SUV vozila, br. 83/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 10.11.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke ulja za motorna vozila i pile, br. 71/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 09.11.2023.

Javni poziv za nabavku usluga sječe i izrade drvnih sortimenata, 102/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 08.11.2023.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za traktore Hittner, br. 77/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 08.11.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga rada građevinske mehanizacije, br. 96/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 31.10.2023.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku radova na izgradnji osmatračnica, br. 64-4/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 25.10.2023.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke putničkog vozila 4x4, br. 69/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 25.10.2023.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za motorne pile, br. 65/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 23.10.2023.
ZATVORENO

Odluka o poništenju postupka javne nabavke izgradnje osmatračnica, br. 64-3/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 23.10.2023.
ZATVORENO

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja vozila LADA i GAZ, br. 94/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 19.10.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke ŠUR, br. 78/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 19.10.2023.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kovačkog materijala, br. 73/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 19.10.2023.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga izrade Plana upravljanja Spomenikom prirode "TAJAN", br. 98/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 19.10.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 92/23

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 17.10.2023.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za građevinsku mehanizaciju, br. 57/23

Detaljnije