JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 21.09.2023.

Javno nadmetanje br. 15-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.09.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 14-PL/23 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.08.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 13-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.08.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 12-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata"na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 18.08.2023.
ZATVORENO

Ispravka Javnog nadmetanja br. 11-PL/23 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put") - sa produženim rokom za dostavu prijava

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 12.08.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 11-PL/23 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.08.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br.09-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 04.08.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 10-PL/23 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 01.08.2023.
ZATVORENO

Obavještenje zainteresovanim kupcima - Javno nadmetanje br. 09-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 28.07.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.09-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.07.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku pretprodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 07-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.07.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 08-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 14.07.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 08-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.07.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 07-PL/23 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 21.06.2023.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina, br.04-PS/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 16.06.2023.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 06-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 13.06.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PS/23 (Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 06.06.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 06-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.05.2023.
ZATVORENO

Obavijest zainteresovanim kupcima u postupku Javnog nadmetanja br. 05-PL/23

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 04.05.2023.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-PL/23 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve, jele i smrče "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije