JAVNI POZIVI

JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 11.08.2022.

Odluka o poništenju LOT-a 2 iz javnog nadmetanja br. 09-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 09.08.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 14-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve, jele, smrče, crnog bora i ostalih lišćara "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 29.07.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 05-PS/22 (Prodaja rabljenog - prerađenog motornog ulja)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 22.07.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetnje br. 13-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 21.07.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br.12-PL/22)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 20.07.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 04-PS/22 (Prodaja otpisanih grla - konja na području PJ"Šumarija Olovo")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 20.07.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje rabljenih vozila, mašina i sekundarnih sirovina, br. 02-PS/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 19.07.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku pretprodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 11-PL/22)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 08.07.2022.
ZATVORENO

Jano nadmetanje br.12-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta i bukve "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.07.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sotimenata "na paritetu tvrdi put", br.10-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 30.06.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 11-PL/22 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 28.06.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 10-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve, jele, smrče i crnog bora "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 24.06.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 03-PS/22 (Prodaja rabljenog (prerađenog) ulja)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 23.06.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br.02-PS/22 (Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 07.06.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku pretprodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 09-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 02.06.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br.08-PL/22

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 26.05.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 09-PL/22 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 25.05.2022.
ZATVORENO

Javno nadmetanje br. 08-PL/22 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta, bukve i jele "na paritetu tvrdi put")

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 10.05.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br.07-PL/22)

Detaljnije
JAVNO NADMETANJE
Datum objave: 05.05.2022.
ZATVORENO

Obavijest - Licitacija br.07-PL/22

Detaljnije