JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 07.10.2022.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova na izgradnji kamionskog puta Kruškovac, br. 92/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 06.10.2022.

Javni poziv za nabavku kombi vozila, br.67/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 04.10.2022.

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 90/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 26.09.2022.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u psotupku nabavke rezervnih dijelova za putnička vozila, br.71/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 22.09.2022.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga u šumarstvu na pošumljavanju, br. 94/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 22.09.2022.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za motorne pile, br. 75/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 22.09.2022.
ZATVORENO

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga izrade ŠPO za ŠGP"Kakanjsko", br. 86/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 15.09.2022.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za traktore Ecotruck 120V i 140V, br. 73/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 15.09.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga proreza drvnih sortimenata na pilani, br. 84/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 15.09.2022.
ZATVORENO

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga prevoza ogrjeva za škole, br. 88/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 14.09.2022.
ZATVORENO

Dopuna javnog poziva za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 90/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 07.09.2022.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 90/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 05.09.2022.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za motorne pile, br. 75/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 01.09.2022.
ZATVORENO

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kovačkog materijala, br.55-4/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 30.08.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju dijela javne nabavke u postupku nabavke usluga popravke traktora i kamiona, br. 80/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 26.08.2022.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za traktore Ekotruck 120 V i 140 V, br. 73/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 25.08.2022.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku rezervnih dijelova za putnička vozila, br. 71/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 23.08.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru napovoljnijih ponuđača u postupku nabavke radova na izgradnji mostova, br. 76/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 18.08.2022.
ZATVORENO

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga transporta ogrjeva za škole, br. 78/22

Detaljnije
JAVNE NABAVKE
Datum objave: 16.08.2022.
ZATVORENO

Javni poziv za nabavku kovačkog materijala i alata, br. 55-4/22

Detaljnije