Antikorupcijski program

UVOD  I  POJAM KORUPCIJE

Korupcija je štetna društvena pojava koja se, prema Građanskopravnoj konvenciji o korupciji, definira kao traženje, nuđenje, davanje ili primanje, izravno ili neizravno, mita ili bilo koje druge nedopuštene koristi ili mogućnost stjecanja takve koristi koja remeti pravilno izvršavanje bilo koje dužnosti ili po­našanje koje se traži od primatelja mita, nedopuštene koristi ili mogućnosti stjecanja takve koristi.

Brojni pokazatelji ukazuju da je Bosna i Hercegovina snažno opterećena problemom korupcije, na što posebno upozorava Evropska Komisija.

Vlada Federacije BiH na svojoj 146 sjednici, održanoj 23.03.2006. godine, donijela je Zaključak  kojim usvaja “Akcioni plan  za suzbijanje nezakonitih  aktivnosti u sektoru šumarstva i drvne industrije u Federaciji BIH” a koji je donijelo Federalno  ministarstvo  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Cilj ovog akcionog plana  je suzbijanje svih vidova nezakonitih aktivnosti u sektoru šumarstva uključujući krađu  i korupciju.

Svjesna ozbiljnosti problema korupcije  Parlamentarna Skupština BiH donijela je:

Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju  borbe protiv korupcije 30.12.2009. godine (Sl.glasnik 103/09) Vlada Federacije  BIH  je  formirala Agenciju,  koja je nadležna za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u institucijama javnog i privatnog sektora  kod:nosilaca funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na svim nivoima, javnih službenika, zaposlenika i policijskih službenika u institucijama vlasti na svim nivoima, članova Uprave,ovlaštenih i drugih lica u privrednim društvima,javnim preduzećima, javnim  ustanovama i  privatnim preduzečima, članova organa i drugih ovlaštenih lica u političkim partijama, ovlaštenih lica u kulturnim i sportskim ustanovama, fondacijama.  (član 9. Zakona o Agenciji)

U skladu sa članom 10. Zakona, Agencija je donijela i objavila: Strategiju za borbu protiv korupcije 2009-2014 i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014. Obaveze Federacije proizlaze iz pomenute Strategije i člana 22. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije  i koordinaciju borbe protiv korupcije, pa je Vlada, da bi unaprijedila stvari, odlučila da donese strateški  okvir za suprotstavljanje korupciji u formi Općeg plana borbe protiv korupcije.(2012)

Pomenutom Strategijom je regulisano da su  tijela za provedbu i korisnici Strategije takođe,  i javna preduzeća, što znači svi oni koji upravljaju javnim sredstvima i imovinom, provode postupke javnih nabavki, te zapošljavaju veliki broj zaposlenika.

Osim toga u dijelu Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014  - “Koordinacija i  implementacija Strategije” -  na lokalnom nivou, zahtjeva se od svakog organa da razvije svoju vlastitu antikorupcionu politiku, kao i da osmisli i pokrene mehanizme za njen nadzor i evaluaciju.

Vlada Zeničko – dobojskog kantona je na svojoj redovnoj sjednici, održanoj 31.03.2022. godine, usvojila Strategiju za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko – dobojskog kantona, za period 2022 – 2026. godina.

Strategija za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko – dobojskog kantona, za period 2022 – 2026. godina. 

By: Web Team

Napomena

U okviru temeljnih ciljeva našeg preduzeća naveli smo i kvalitet odnosa s javnošću koju upoznajemo sa odgovornim poslovanjem ŠPD-a, stvaranjem modernog preduzeća koje će osigurati odnos prema korisnicima naših usluga na profesionalan, nepristran i ljubazan način, te stoga nam Vaše pritužbe i pohvale mogu pomoći u postizanju tog cilja.
Skinite obrazac ispod u svrhu koju želite i pošaljite nam ga na adresu: info@spdzdk.ba