Odbori

1. SKUPŠTINA PREDUZEĆA

-  Mujarić Zaim – predsjednik

-  Silajdžić Sabahudin – član

-  Trogrlić Valentina – član

-  Dedić Miralem – član

-  Mehić Jusuf – član

Odluka o imenovanju Skupštine društva

2. NADZORNI ODBOR

-  Suljaković Vesna – predsjednik

-  Skenderović Nermin - član

-  Kućanović Mujo - član

-  Smailhodžić Idris - član

-  Imamović Džemal -  član

Odluka o imenovanju Nadzornog odbora

3. ODBOR ZA REVIZIJU 

- Trenutno nije imenovan