Novosti

22Oct

U Goraždu održan seminar iz oblasti zaštite šuma - hrastova mrežasta stjenica (Corythuca arcuata)

Dana 16.10.2019. godine, u prostorijama Islamskog kulturnog centra u Goraždu, održan je seminar iz oblasti zaštite šuma, na temu „Hrastova mrežasta stjenica (Corythuca arcuata)“. Seminar je organizovan od strane Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine – UŠIT FBiH, u saradnji sa JP „Bosansko – podrinjske šume“ d.o.o. Goražde i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

Seminar je svečano otvorio mr.sci. Sead Alić, koji je ujedno bio i moderator tokom cijelog seminara. Pozdravne riječi su uputili Kenan Kanlić, direktor JP "Bosansko – podrinjske šume" d.o.o. Goražde, prof.dr.sci. Osman Mujezinović, profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Refik Hodžić, dip.ing.šum, predsjednik Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Naučni dio seminara je uključivao četiri prezentacije, gdje je prvu prezentaciju pod naslovom „Rasprostranjenost i značaj hrastova u Bosni i Hercegovini“ predstavila Mirzeta Memišević – Hodžić. Drugu prezentaciju pod nazivom „Strane invazivne vrste insekata u Bosni i Hercegovini“ je prezentovao autor, Osman Mujezinović. Osnovne informacije o štetniku, hrastovoj stjenici, prisutnima je prezentovao Haris Lolić sa prezentacijom naziva „Hrastova mrežasta stjenica (Corythuca arcuata). Posljednju prezentacija pod nazivom „Žutotrba (Euproctis chrysorrhoea L.) u šumama na području SBK“, je predstavila Mevaida Mešan.

Nakon prezentacija, prisutnima su pružene osnovne informacije o štetnom djelovanju hrastove mrežaste stjenice u preduzećima šumarstva, te je uslijedila i diskusija o ovom štetniku. Seminar je završen na način da su usaglašene aktivnosti za naredni period kada je u pitanju identifikacija hrastove mrežaste stjenice.

Seminaru su prisustvovali i predstavnici JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići.