Novosti

23Oct

Promocija FSC standarda za Bosnu i Hercegovinu

U prostorijama hotela Holiday u Sarajevu, održana je promocija FSC standarda za Bosnu i Hercegovinu, gdje je prezentovan proces razvoja i usvajanja FSC standarda za održivo gospodaranje šumama u BiH. Promociji su prisustvovali predstavnici ministarstava, mnogi stručnjaci iz šumarskog sektora, kako Federacije BiH tako i Republike Srpske, kao i članovi radne grupe za razvoj FSC standarda za BiH.

Prisutnima se prva obratila Petra Remeta, direktorica programa WWF Adrije, predstavivši projekt promicanja odgovornog upravljanja šumama u Bosni i Hercegovini, koji se uz finansijsku podršku tvornice skandinavskog namještaja IKEA provodi još od 2012. godine. Nakon uspješnog certificiranja 56.000 ha šuma Tuzlanskog kantona, te 121.000 ha šuma Srednjobosanskog kantona, od 2015. godine, u partnerstvu s Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, WWF provodi proces razvoja FSC standarda i podizanja svijesti o važnosti EU Uredbe o drvetu, u koji su uključena oba entiteta u BiH, kao i distrikt Brčko. Direktorica programa je naglasila da je radna grupa za razvoj FSC standarda započela s radom početkom 2016. godine, a umjesto uobičajenih desetak članova, zbog zahtjeva samog FSC- a, kao i zbog administrativnog ustroja BiH radna grupa broji 23 člana. Pri biranju članova grupe također se vodilo računa o zastupljenosti žena, kao i svih nacionalnosti.

„Certificiranje gospodarenja šumskim resursima u BiH unaprijedit će ekološke, socijalne i ekonomske performanse upravljanja i gospodarenja šumama, ali i konkurentske prednosti domaćih preduzeća šumarstva i drvne industrije. To se posebno odnosi na izvozno orjentirane poslovne subjekte iz BiH, pred koje se na atraktivnim tržištima EU nameću sve strožiji zahtjevi u pogledu porijekla drveta“, objasnio je prof.dr. Mersudin Avdibegović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je provodio projekt.

Uz već spomenutih ukupno 177.000 ha šuma certificiranih u okviru ovoga projekta, WWF privodi kraju i certificiranje preostalih 65.000 ha šuma Srednjobosanskog kantona. Samim time što BiH ima svoj standard, postupak certificiranja postaje brži i jeftiniji, a omogućava i poređenja te analize među preduzećima. Dosadašnja primjena generičkog standarda bila je složeniji i dugotrajniji proces.

Bosna i Hercegovina, prva je, i trenutno jedina država u regiji koja ima svoj FSC standard, čime je preduzećima u BiH olakšan put do FSC certifikata i međunarodnog tržišta. Taj certifikat je garancija da se šumom u određenom preduzeću gospodari transparentno, u skladu s ključnim međunarodnim propisima i domaćom legislativom, uključujući veći stepen zaštite prirode. Ovaj standard stupit će na snagu u martu iduće godine, do kada bi se sva šumarska preduzeća u BiH trebale prebaciti na korištenje novog standarda.

Promociji FSC standarda za Bosnu i Hercegovinu, prisustvovali su i predstavnici JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići.