Novosti

24Oct

Prezentacija FSC rezultata

U prostorijama Uprave preduzeća, 18.oktobra 2019.godine, održana je prezentacija rezultata glavne ocjene za FSC certifikat za ŠGP “Olovsko“ i kontrolne ocjene za ŠGP “Gornjebosansko“.

Prezentaciju je održao Hrvoje Boras, ovlašteni zastupnik certifikacijske kuće „Soil Association Certification“ iz Velike Britanije, a prisustvovali su generalni direktor preduzeća Jasmin Devedžić, izvršni direktori za tehničke i EKFP poslove, Smail Đonlagić i Anto Perković, te rukovodioci poslovnih jedinica „Šumarije“ Olovo, Mensud Bolić, „Šumarije“ Vareš, Mirnesa Avdukić i „Šumarije“ Visoko, Mehmed Frljak.

Prezentaciji su, takođe, prisustvovali rukovodioci tehničkih službi u preduzeću, Službe za uzgoj i sjemenarsko – rasadničku proizvodnju, Alma Ćurić, Službe za iskorištavanje šuma, Miftar Ličina, Službe za uređivanje i projektovanje, Mihret Salamović te Službe za zaštitu i certificiranje šuma, Kenan Zahirović, kao i Merisa Osmanović, inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema EU fondovima.

Gospodin Boras je prisutne upoznao sa svim provedenim aktivnostima i iznio zapažanja zabilježena tokom svog boravka. 

Ovlašteni revizor je boravio na području ZE – DO kantona od 14. – 18. oktobra 2019.godine, i u ovom periodu je izvršena kontrola provedbe FSC standarda na ŠGP “Gornjebosansko“  i glavna ocjena za ŠGP “Olovsko“. Inače, certifikat za ŠGP “Gornjebosansko“ je osiguran prošle godine a izdat je od Međunarodnog vijeća za nadzor nad šumama, a njime se potvrđuje da se ovim prirodnim bogatstvom gospodari u skladu sa strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Proces certificiranja za ŠGP “Olovsko“vršen je u toku ove godine.

Služba za zaštitu i certificiranje šuma pribavila je svu traženu dokumentaciju a nakon uvida u službene dokumente, revizoru je omogućen i obilazak radilišta na tri poslovne jedinice „Šumarija“ Olovo, „Šumarija“ Vareš i „Šumarija“ Visoko. 

Izvršen je obilazak odjela 126, GJ „Gornja Trstionica Bukovica“, te odjela 27 GJ „Krivaja“, gdje je vršena kontrola sječe i ocjena stanja odjela, u kojima se sječa i izvoz drvnih sortimenata vrše vlastitom radnom snagom. Takođe, izvršen je pregled šumsko – uzgojnih radova  u odjelu 34 GJ „Krivaja“, gdje je u novembru 2018.godine vršeno podsijavanje sjemena jele. 

Obilazak je uključivao kontrolu zaštićenosti i monitoring praćenja zaštićenosti šuma visoke zaštitne vrijednosti u odjelima 6/2 i 136, GJ „Krivaja“.

Prilikom obilaska radilišta ovlašteni certifikator je posebnu pažnju posvetio razgovorima sa radnicima te kontroli korištenja HTZ opreme kod radnika na terenu.

U svom izvještaju tokom prezentacije, naveo je da je zadovoljan stanjem na terenu, te načinom na koji se vrši gospodarenje šumama na području za koje je vršena revizija, a provedene su sve korektivne mjere koje su ranije naložene za ŠGP “Gornjebosansko“ i ŠGP „Olovsko“.

Generalni direktor preduzeća, Jasmin Devedžić, je kazao kako ovo preduzeće kroz certificiranje nastoji ostvariti što bolju povezanost sa svim interesnim grupama, lokalnom zajednicom, udruženjima građana, kupcima, te radnicima, jer se na ovaj način stvaraju višestruki benefiti za što odgovornije i efikasnije iskorištavanje najznačajnijeg bosanskohercegovačkog resursa.

Rukovodilac službe za zaštitu i certificiranje šuma, dr.sci. Kenan Zahirović, zahvalio se svima koji su omogućili provođenje certificiranja na ova dva područja, a posebno se zahvalio radnicima na terenskim poslovima, koji su pridržavaju svih smjernica koje su im upućene od strane ove službe a tiču se certificiranja. „Radnici na terenu su jedna od najvažnijih karika u ovom procesu i odnose se profesionalno prema svim obavezama koje isti od njih zahtijeva“, kazao je Zahirović.

Nakon što certifikator preda izvještaje o obilasku i utvrđenom stanju, očekuju se i zvanični rezultati kontrolne ocjene za ŠGP “Gornjebosansko“ i glavne ocjene za ŠGP “Olovsko“.

Značajno je napomenuti i da je načelno dogovoreno certificiranje ostalih područja u toku naredne godine, čime bi cijelo područje gospodarenja „Šumsko – privrednog društva Zeničko – dobojskog kantona“, bilo pokriveno ovim certifikatom.