Novosti

27Nov

Održivo upravljanje šumama tema sastanka sa gostima iz Trenta (Italija)

U periodu od 26. do 28. novembra 2019.godine, u Zavidovićima borave eksperti iz Italije (Trent), koji su prilikom posjete ovoj lokalnoj zajednici posjetili i JP“Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona. Cilj je bio upoznavanje sa trenutnom situacijom upravljanja šumskim bogatstvima i sagledavanje stanja u ovom sektoru, te razgovor o mogućoj saradnji.

Ispred domaćina, riječi dobrodošlice je uputio izvršni direktor za ekonomsko – finansijske poslove Anto Perković, a projekat je predstavio Ilić Slađan, iz „Agencije Lokalne Demokratije“, Zavidovići.

Predstavljanje aktivnosti u preduzeću, odnosilo se na opšte podatke o preduzeću, zaštiti šuma, uzgoju i sjemenarsko – rasadničkoj proizvodnji, te aktivnosti u Spomeniku prirode „TAJAN“.

Inače, Agencija Lokalne Demokratije (ALD) Zavidovići, učestvuje u realizaciji projekta „Izgradnja kapaciteta, podrška lokalnim institucijama i doprinos ekonomskom razvoju obnovljivih izvora energije, održivosti životne sredine, gazdovanju šumama, promociji mikro i malih preduzeća“, koji je finansiran od Autonomne pokrajine Trento kroz program saradnje između zajednica Trentino – Balkan 2018-2019.

Radi se o regionalnom projektu koji treba da promoviše razmjenu iskustava i širenje primjera dobrih praksi, koje se odnose na skoro sve segmente razvoja jedne zajednice, a koji između ostalog, uključuje i održivo upravljanje prirodnim resursima, među kojima su i šume.

Projekat bi trebao rezultirati stvaranjem zajedničke platforme u lokalnoj zajednici, na kojoj će biti dostupni svi podaci koji se tiču te lokalne zajednice, koju će građani, udruženja, nevladine organizacije, moći nadograđivati zajedničkim idejama, preko dijagnoziranja potreba, pa do rješavanja određenog problema.

Naravno, uključivanje šire društvene zajednice je ključno za uspješnu realizaciju projekta.