Novosti

23Apr

Besplatan sadni materijal povodom Dana planete Zemlje

Uprava preduzeća je povodom obilježavanja 22. aprila, Dana planete Zemlje, a na osnovu člana 21. Statuta Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, donijela odluku o stavljanju na raspolaganje (besplatno) sadnog materijala  fizičkim licima, školama i ekološkim udruženjima u svrhu ozelenjavanja privatnih dvorišta, dvorišta škola, izrada živih ograda i slično.

Zbog nedostatka izvođača radova te nemogućnosti prodaje sadnog materijala, za koji nemamo zainteresovanih kupaca, isti neće moći biti upotrijebljen za proljetno pošumljavanje na području gospodarenja preduzeća, te je cilj da se sadni materijal na ovaj način distribuira do zainteresovanih lica koja će sadnjom učiniti korisnu stvar za našu planetu. 

S obzirom da je počela sezona vegetacije, ako se sadni materijal ne zasadi u proljetnoj sezoni pošumljavanja isti će preći u kategoriju „preraslog sadnog materijala“ i kao takav će morati biti uništen po završetku proljetne sezone pošumljavanja te se nadamo što većem odazivu.

Inače, dio sadnica može ostati u rasadnicima kao hortikulturni sadni materijal, ali se radi o relativno malim količinama.

Sadni materijal se može izuzeti u rasadnicima našeg preduzeća a radi se o slijedećem sadnom materijalu:

Rasadnik Olovo Rasadnik Žepče Rasadnik Zavidovići Rasadnik Tešanj
smrča (3+0) jela (5+0) jela (5+0) javor (2+0)
smrča (2+3) smrča (3+0) smrča (3+0) hrast kitnjak (2+0)
smrča (3+2) bijeli bor (2+0) bijeli bor (2+0)  
    javor (2+0)  

Preuzimanje sadnog materijala bit će omogućeno od 26.04.2021. godine i trajat će do kraja proljetnog pošumljavanja.

Za dodijeljeni sadni materijal izdaje se otpremni iskaz i prateća dokumentacija a jednom fizičkom licu može se isporučiti ukupno do 200 komada sadnica.

Svi koji su zainteresovani za sadni materijal, više informacija mogu dobiti na brojeve:

Rasadnik Olovo - 061/323-490;  061/736-675

Rasadnik Žepče - 032/883-218;  063/358-472

Rasadnik Zavidovići - 032/863-671;  061/624-642

Rasadnik Tešanj - 032/656-581;  061/993-394