Novosti

26Apr

U PJ"Šumarija Visoko" ispunjen plan proljetnog pošumljavanja

Poslovna jedinica „Šumarija Visoko“ je za proljetno pošumljavanje planirala je pošumljavanje na 8 ha. Izvođenje radova na pošumljavanju ove godine, putem tendera, dobilo je preduzeće „MR WOOD“d.o.o. Zavidovići.

Organizovanom akcijom od strane izvođača, za prošli vikend, zasađeno je 9000 sadnica, 4.500 javora i 4.500 jele, a nadzor su obavljali radnici ove poslovne jedinice Ragib Vranac, dipl.ing.šum. i Kaljun Miralem, šumarski tehničar, čime je završeno proljetno pošumljavanje na ovoj poslovnoj jedinici, gdje je po ugovoru sa izvođačem, zasađeno 24.000 sadnica javora i jele u GJ“Donja Trstionica – Goruša“ u odjelima 40, 49/1, 50 i 84.

Kao i ranijih godina, za vikend su, osim izvođača radova, pošumljavali i radnici poslovne jedinice, nih devet, koji su u organizovanoj prolongiranoj akciji, povodom Međunarodnog dana šuma,  na 0,3 ha, zajedno sa radnicima Kantonalne uprave za šumarstvo – Odjeljenje Visoko, njih sedam, zasadili 900 sadnica bijelog bora.

Sadnice su preuzete iz naših rasadnika, tačnije javor iz Rasadnika Tešanj i Rasadnika Zavidovići a jela i bor iz Rasadnika Žepče.

Što se tiče ove poslovne jedinice, ostalo je da se uradi podsijavanje sjemenom jele, ali se za ove radove još uvijek nije prijavio izvođač radova.