Novosti

28Apr

Vrijedni radnici u Žepču zasadili 3000 sadnica

Još jednu uspješnu akciju pošumljavanja, jučer su proveli radnici poslovne jedinice „Šumarije Žepče“.

Pošumljavanje je obavljeno na površini od 1 ha u odjelu 194 GJ“Nemila Bistričak“, a dvadesetak marljivih radnika zasadilo je 3000 sadnica crnog bora.

Provedena akcija je dio ranije planirane akcije koja je trebala biti organizovana povodom 21. marta, Međunarodnog dana šuma, a koja iz više razloga nije mogla biti realizovana. Prvenstveno zbog vremenskih uslova jer se nije mogao preuzeti sadni materijal iz Rasadnika Olovo, a drugi razlog je pogoršana epidemiološka situacija tokom marta mjeseca.

Jučerašnji dan je bio idealan za provođenje akcije a radnicima su se pridružili i izvršni direktor za ekonomsko – finansijske poslove, Perković Anto i predstavnik lovačke sekcije „Ljubna“, gospodin Ravnjak Marinko.

U toku ove sedmice, ili eventualo narede, u zavisnosti od vremenskih prilika, izvođač radova MR“WOOD“ će izvršiti ugovorom preuzete obaveze za šumsko – uzgojne radove, čime će biti ispunjen plan pošumljavanja za proljeće u poslovnoj jedinici“Šumariji Žepče“, koji je predviđao sadnju 46.900 komada sadnica crnog bora, bijelog bora, hrasta i smrče.