Novosti

15Jul

Požari i dalje izazivaju velike štete na šumi i šumskom zemljištu

Kao i svake godine, u ljetnom periodu, kada su temperature iznimno visoke, zabilježi se najveći broj požara. U toku prošle sedmice, na području gospodarenja našeg preduzeća evidentirano je čak šest požara, dva na području poslovne jedinice „Šumarije Olovo“, dva na području poslovne jedinice „Šumarije Zavidovići“ te po jedan u poslovnoj jedinici „Šumarija Kakanj“ i poslovnoj jedinici „Šumariji Žepče“.

Prema podacima koji su zabilježeni na terenu, četiri su izazvana udarom groma.

Najveći teret i doprinos gašenju požara podnijeli su naši radnici koji su nesebičnom borbom sa vatrenom stihijom za svaki centimetar šume uspjeli ugasiti sve požare, izuzev na području poslovne jedinice „Šumarije Zavidovići“, gdje su aktivna dva požara.

U toku 2021. godine, na području gospodarenja, registrovano je 45 požara te opožarena površina od 68,84 ha.

Iako, gašenje požara preduzeće stavlja u prioritete, i prilikom izbijanja angažuje radnike i vlastita sredstva, preduzeće nema kapacitete da gasi ovako veliki broj požara u ovako kratkom intervalu, gdje se na području jedne šumarije zna desiti da je istovremeno aktivno i nekoliko požara.

Iz tog razloga apelujemo na odgovornost građana prilikom boravka u šumi, kako se stanje koje je iznimno teško nebi pogoršalo.