Novosti

15Sep

Digitalna ekološka akcija - Tvoj CO2

Od danas po prvi put u  Bosni i Hercegovini građani, građanke i kompanije mogu direktno uložiti svoje vrijeme i novac u ozelenjavanje – na jednostavan, digitalan način, na za to pogodnim lokacijama i od strane profesionalaca. Svako ko svoj karbonski otisak kompenzira kupovinom sadnica drveća na platformi, za to će dobiti digitalni certifikat.

UNDP pokreće digitalnu platformu TvojCO2.ba za izračun ličnih i korporativih emisija ugljen-dioksida i online kupovinu sadnica drveća koje će javna preduzeća zasaditi na odabranim lokacijama u zemlji. Na taj način, svako može iz udobnosti svog doma ili ureda utjecati na kvalitet zraka i klimatske promjene, revitalizaciju opožarenih površina u Bosni i Hercegovini ili više urbanog zelenila u gradovima.

Platforma je dijelom globalnih napora za klimatsku akciju. Jednostavna, direktna kupovina drveća od  rasadnika u Bosni i Hercegovini na TvojCO2.ba doprinosi smanjenju CO2 u atmosferi u narednih 40 i više godina. Također, ukoliko organizujete akciju pošumljavanja ili čišćenja prirode i trebate volontere? Na  platformi TvojCO2.ba možete jednostavno oglasiti svoj događaj i pozvati javnost da vam se pridruži.

UNDP će uz pomoć partnera KJKP"Park" Sarajevo, JP"ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, KJP za DGŠ "Sarajevo šume", Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju Doboj, "Šumarstvo Prenj" d.d. Konjic, "Tamaris Company" d.o.o. Banja Luka za Gradsku upravu Grada Banjaluke i "Centar za upravljanje kršom" Trebinje, održavati ovu platformu na način da se svakom pojedincu ponudi mogućnost da kupovinom sadnice direktno učestvuje u obnavljanju zelenih površina u BiH.

U 2020. godini UNDP je pokrenuo Inicijativu za zeleniju i održivu budućnost (Go Green) i pozvao jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini da se obavežu na sadnju drveća svake godine u cilju smanjenja negativnih uticaja klimatskih promjena. Kao rezultat te akcije zasađeno je 10.000 sadnica na dječijim igralištima, šetalištima, izletištima, dvorištima škola, vrtića, bolnica i javnih ustanova, obalama rijeka i drugim lokacijama u 15 opština. Ove godine incijativa će obuhvatiti 28 opština, a biće zasađeno preko 27.000 sadnica.

„Šume su jedan od najznačajnijih prirodnih resursa Bosne i Hercegovine, a pravilno upravljanje šumama ključ je za borbu protiv klimatskih promjena kojem nema premca“ izjavila je rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Steliana Nedera.  „Kreiranjem prve digitalne platforme za kompenziranje emisija CO2 zajedno s velikim brojem javnih preduzeća te kroz GoGreen inicijativu u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, UNDP u Bosni i Hercegovini pokazuje jasnu određenost da klima i čist zrak spadaju u razvojne prioritete na koje svako od nas može uticati.“

Na platformi TvojCO2.ba samo dva-tri klika vas dijele od planski zasađenog drveta na željenoj lokaciji, stoga budite dio klimatskog rješenja, a ne problema! Platforma TvojCO2.ba briše sve izgovore za akciju -  svi koji su ikada poželjeli učiniti nešto konkretno na polju ublažavanja klimatskih promjena i ozelenjavanja, sada imaju priliku za to.

Dodatno se možete informisati putem linka TvojCO2-Digitalna platforma.