Novosti

31May

Terenska nastava u poslovnoj jedinici "Šumarija Kakanj"

Studenti Prve godine II ciklusa studija, u pratnji predmetnih profesora prof. dr. Osmana Mujezinovića, i prof.dr. Tarika Treštića, u sklopu terenske nastave, iz predmeta Integralna zaštita šuma i Patogeni šumskog drveća, boravili su na području poslovne jedinice “Šumarija Kakanj”, u odjelu 43., GJ”DRZ”.

Terenska nastava za studente, organizovana je na više lokaliteta, u nekoliko poslovnih jedinica tokom mjeseca maja, u zavisnosti od obrađivanog predmeta, a preduzeće će i ubuduće podržavati ovakav vid saradnje sa Šumarskim  fakultetom.