Novosti

24Nov

Uspješno završen nadzor FSC certifikata za tri šumskoprivredna područja

U periodu od 21. do 24. novembra, u peduzeću su boravili ovlašteni certifikatori certifikatorske kuće „Soil Association“ iz Velike Britanije, Hrvoje Boras i Alberto Marina, koji su u toku sedmice pregledali dokumentaciju i obavili terenske obilaske na tri šumskoprivredna područja, kojim gospodari naše preduzeće, a koja su obuhvaćena FSC certifikatom.   

U aktivnoj sedmici su izvršeni obilasci terena u poslovnim jedinicama “Vareš”, “Visoko”, “Olovo”, “Zavidovići”, “Zenica” i “Žepče” gdje je rađena kontrola FSC certifikata za tri šumskoprivredna područja koja posjeduju FSC certtfikat.

 

Sve provedene aktivnosti je koordinirala Služba za zaštitu i certificiranje šuma, a terenskim obilascima su prisustvovali i rukovodioci poslovnih i radnih jedinica na kojima su auditi rađeni.

Nakon iscrpljujuće sedmice, u Upravi društva je održan završni sastanak sa certifikatorima koji su prisutnima predstavili rezultate petodnevnih aktivnosti tokom svog boravka u preduzeću.  

Završnom sastanku su osim auditora, prisustvovali i generalni direktor preduzeća, Jasmin Devedžić, izvršni direktor za ekonomsko – finansijske poslove, Anto Perković, te rukovodioci poslovnih jednica na kojima su vršeni auditi kao i uposlenici Službe za zaštitu i certificiranje šuma.

Izvještaj o zabilježenom stanju, prisutnima je predstavio Hrvoje Boras, kazavši da je process certificiranja u ovom preduzeću, ušao u petu godinu, te da je vidljiv utjecaj certifikata u svim obrađenim segmentima.

Prilikom pregleda dokumentacije, obilaska terena i konsultacija sa interesnim grupama, auditori su evidentirali određene neusaglašenosti, koje će se otkloniti u narednom periodu. S obzirom na viđeno, predložit će pozitivnu kontrolnu ocjena za sva tri područja.

„Kontrolna ocjena je provjera nas samih, koliko smo bili aktivni u provođenju politike odgovornog gospodarenja šumama, te kakvim je pozitivnim promjenama doprinijelo samo posjedovanje certifikata. Svaka nova pozitivna ocjena je dokaz da smo na pravom putu i da je certifikat potvrda da se velike stvari mogu napraviti, ali da iziskuju dosta rada, truda kao i posvećenog vremena“, kazao je generalni direktor preduzeća, Jasmin Devedžić.  

Prisutnima se također obratio i dr.sci.Zahirović Kenan, Rukovodilac službe za zaštitu i certificiranje, koji se zahvalio svima koji su radili na auditu a posebno radnicima, koji su uvijek na visini zadatka.

Ranije ovog mjeseca, rađena je i glavna ocjena za ŠPP“Kakanjsko“ i ŠPP“Natron – Usorsko – Ukrinsko“, sa pozitivnom preporukom, te će, ukoliko preduzeće dobije certifikat, cijeo područje gospodarenja biti pokriveno FSC certifikatom, a tokom naredne godine bi se moglo raditi na njegovom objedinjavanju.