Novosti

23May

Studenati treće godine Šumarskog fakulteta na terenskoj nastavi u Olovu

Sada već tradicionalno, jedan dan mjeseca maja, u poslovnoj jedinici „Šumarija Olovo“ - Rasdanik Olovo, bude rezervisan za terensku posjetu studenata Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Nastava je organizovana za studente treće godine, iz predmeta „Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja“, u pratnji predmetnog profesora doc.dr. Seada Ivojevića.

Studenti su prvo posjetili sjemensku sastojinu smrče u odjelu 128 „Donja Stupčanica“ ŠGP “Olovsko“, gdje im je uz pozdravne riječi dobrodošlice, zamjenik rukovodioca poslovne jedinice, Ćazim Hadžiefendić, predstavio rad preduzeća i njegovu organizacionu strukturu, kao i način na koji se gazduje šumama na području Zeničko – dobojskog kantona.

Rukovodilac Službe za uzgoj šuma, Tatjana Mulić, je predstavila značaj sjemenskih sastojina za šumarstvo, broj sjemnskih objekata na cjelokupnom području gospodarenja preduzeća, kao i način na koji se izdvajaju ili brišu iz registra sjemenskih objekata, te postupak obaveznog stručnog pregleda nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala, kojeg vrši Šumarski fakultet.

Predmetni profesor, doc.dr. Sead Ivojević, kazao je kako je ovaj kraj tradicionalno okrenut šumarstvu, a posvećenost njegovom održivom gospodarenju ogleda se u brojkama, koje kažu da se najveći broj sjemenksih sastoja Federacije, nalazi upravo na području gazdovanja ovog preduzeća. Također, kazao je kako je ova posjeta prilika studentima da dosad stečena teorijska znanja, obogate praktičnim primjerima.

Nakon obilaska sjemenske sastojine, studenti su obišli Rasadnik u Ajdinovićima, koji se organizaciono nalazi u sklopu poslovne jedinice „Šumarija Olovo“, i sa površinom od 15,5 ha, slovi za jedan od najvećih rasadnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju u poslovnoj jedinici “Olovo”, Šehić Nerma, upoznala je studente sa historijskim razvojem rasadnika, kapacitetom rasadanika, nadmorskom visinom, vrstama sadnog materijala  koje se u njemu proizvode, kao i načinima održavanja rasadnika kroz fazu sjetve sjemena, održavanja ponika, školovanje (pikiranje sadnica) i fazu vađenja sadnica.

Na ovaj način je zaokružena i pobliže pojašnjena sjemensko – rasdanička proizvodnja,  koja počinje sakupljanjem sjemena u sjemenskim objektima, a završava vađenjem sadnica i njihovim plasmanom na tržištu. Studenti su kroz izlaganje domaćina i predmetnog profesora te aktivno diskutovanje dobili odgovore na pitanja koja su im ostala nejasna tokom teorijskog sticanja znanja. 

Praktično im je prezentovana i sjetva sjemena u kojoj su aktivno učestvovali.

Naglašeno je i da je šumarstvo složena djelatnost u kojoj su procesi planirani i kontrolisani zakonskom legislativom, a za proizvodnju sadnog materijala i dobijanje gotovog proizvoda, potrebno je uložiti dosta rada, truda i zalaganja kako bi se ispunili svi potrebni uslovi za plasman sadnonog materijala na tržište.

Nadamo se da je cilj organizovanja ovakvog oblika nastave ispunjen, da su studenti otišli bogatiji za nova znanja i iskustava, jer će na kraju, kroz svoj radni angažman, u budućnosti, oni biti nosioci razvoja šumarstva, te svoja stečena znanja kroz formalno obrazovanje upotpunjavati u nekom od šumskoprivrednih preduzeća koja gazduju šumama u Bosni i Hercegovini.