Novosti

18Oct

Obavijest o obustavljanju aktivnosti u vezi započetih postupaka prijema u radni odnos

Na osnovu Zaključka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-01-15369-1/23 od 11.10.2023. godine, Direktor društva je donio odluku o obustavljanju svih aktivnosti u vezi provođenja započetih postupaka po Javnom oglasu za prijem pripravnika, broj: 03-4419-1/23 od 14.09.2023.godine i Javnom oglasu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme broj: 03-4591-1/23 od 26.09.2023.godine, kao  i svih aktivnosti koje se odnose na provođenje konkursnih procedura radi prijema u radni odnos, zaključivanja ugovora o djelu i svih drugih srodnih aktivnosti. 

Radi informisanja javnosti, odluka o obustavljanju gore navedenih aktivnosti, bit će objavljena, osim na web stranici i oglasnim pločama preduzeća, i na web stranici osnivača kao i Zavoda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

O daljim promjenama po Zaključku osnivača preduzeća – Skupštine Zeničko – dobojskog kantona, i statusu objavljenih javnih poziva,  kandidati će biti blagovremeno obaviješteni putem službene web stranice preduzeća. 

Odluku možete preuzeti ovdje.