Novosti

22Nov

U Zenici održana radionica na temu "Izrada planova integriteta i registar rizika"

U saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine (APIK BiH) te uz podršku Misije OSCE-a u BiH, Ured za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona je, za nosioce antikorupcijskih aktivnosti, organizovao radionicu na temu "Izrada planova integriteta i registar rizika".

Cilj radionice je bio da se, s obzirom na kompleksnost samog procesa provedbe strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko - dobojskog kantona 2022-2026. godina, kao i pojedinih aktivnosti iz Akcionog plana za provođenje Strategije, učesnicima omogući dodatna edukacija i određena pojašnjenja po navedenim temama.

Direktor APIK-a BiH Elvis Kondžić istakao je kako je ova radionica prilika da se ukaže na značaj izrade planova integriteta kao prvog stepena borbe protiv korupcije u smislu prevencije korupcije u institucijama.

U uvodnom dijelu radionice učestvovao je i premijer ZDK, Nezir Pivić, koji je kazao da je borba protiv korupcije jedan od prioriteta Vlade ZDK, te da će jedan od prvih koraka Vlade biti upućivanje u zakonodavnu proceduru zakona koji se odnosi na oblast korupcije, odnosno prijavljivanje imovine nosilaca javnih funkcija, ali će se raditi i na drugim segmentima kada je prevencija i sprječavanje korupcije u pitanju.

Sekretar Ureda za borbu i prevenciju korupcije po ovlaštenju Vlade ZDK-a, Dževad Fejzić, najavio je da će Ured u narednom periodu, pored stvaranja institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, intenzivno raditi na uspostavljanju elektronskih registara imenovanih lica i zaposlenih u organima ZDK-a.

Poseban akcent radionice, stavljen je na Značaj uspostavljanja institucionalnog integriteta uz osvrt na plan integriteta i njegove faze izrade, kao i na definisanje rizičnih oblasti, rizika, faktora rizika, te predlaganje mjera za poboljšanje integriteta unutar institucija.

Osim toga, obrađeni su i segmenti koji se odnose na uspostavljanje i objavu registra rizika na korupciju, način izvještavnaja o provođenju Planova integriteta, te upoznavanje sa elektronskom izradom planova integriteta.

S obzirom da je radionica organizovana za institucije i organe kojima je osnivač Vlada ZDK, ili se finansiraju iz sredstava Kantona, radionici su prisustvovali i predstavnici našeg preduzeća.