Novosti

23Nov

Na Igmanu se održava trodnevna konferecija o biomasi, integralnoj zaštiti šuma i uvođenju ekološki prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma

U organizaciji Ministrstva Privrede Kantona Sarjevo i KJP ”Sarajevo – šume”, na Igmanu se održava trodnevna tematska konferencija o biomasi, integralnoj zaštiti šuma i uvođenu ekološko – prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma. 

Konferencija se sastoji iz tri segmenta, podijeljena u tri dana, sa unaprijed planiranim tematskim cjelinama koje će biti obrađivanje tokom Konferencije, sa akcentom na uvođenje ekološko - prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma. 

Tokom konferencije, planirane su i prezentacije profesora i stručnjaka  iz oblasti šumarstva, predstavljanje firmi saradnica na realizaciji projekta, kao i prezentaciju mehanizacije na terenu gdje će učesnici imati priliku da vide konkretnu upotrebu ekološko-prihvatljivih tehnologija na terenu – žičani kran, drobilica i forvarder.

Cilj konferencije je upoznavanje učesnika i šire javnosti sa ekološki prihvatljivim tehnologijama u iskorištavanju šuma i podizanju kvaliteta funkcionalnosti izvršavanja dugoročnih planova gazdovanja šumama i šumskim zemljištem.

Projekat suštinski predstavlja okupljanje nauke, šumarstva, institucija, drvoprerađivačkog sektora i svih aktera koji su direktno i indirektno uključeni u gospodarenje šumskim resusrima.

Konferenciji prisustvuju i predstavnici našeg preduzeća.