Novosti

09Feb

Molba - upozorenje građanima na veću odgovornost prilikom boravka u šumi

Iako je još uvijek kalendarska zima, zbog vremenskih prilika koje više nalikuju proljeću, apelujemo na sve građane da se pridržavaju zakonskih odredbi, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavaju prirodu i okoliš, jer Vaša mala nepažnja može imati dalekosežne poseljedice.

Preduzeće svojim apelima nastoji podići svijest građana o posljedicama koje požari ostavljaju na šumske ekosisteme. Najčešći uzrok izbijanja požara je ljudski faktor a upravo nepažnjom i ljudskim nemarom došlo je do izbijanja većeg požara u radnoj jednici “Solun”, koji se još uvijek sanira.

(Fotografije napravljene na opožarenom terenu u PJ"Šumarija Olovo" - RJ"Solun" - Požar izazvao ljudski faktor)

Radnici ove radne jedinice se danima bore sa vatrenom stihijom koja je zahvatila visoke šume. Požar je, uz nesebičan angažman radnika stavljen pod kontrolu ali je nastala ogromna šteta na šumskom fondu.

Osim ovog, šumski požari su gašeni u Varešu, Zenici i Žepču.

Tužne slike stabala u plamenu i njihovih zgarišta moraju biti opomena za sve koji se kreću i borave u šumi da vode računa o svom odnosu prema istoj, jer  se nepažnjom nesavjesnih građana ugrožava ne samo vegetacija nego i životinjski svijet, sigurnost ljudi i imovine a trajno se narušava i kvalitet zemljišta.  

Aktivnosti na provođenju mjera i radnji u cilju efikasnije zaštite šuma od požara koordiniraju se sa Kantonalnom upravom za šumarstvo ZDK i Ministrastvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK. Tako je, kao i svake godine, i Kantonalna uprava za šumarstvo poslala upozorenje građanima na zabranu loženja otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume.

Također, upozoravamo građane da su zaposlenici nadležnih institucija, u skladu sa zakonskim propisima, u obavezi da podnesu prijave protiv svih lica za koje se utvrdi da su odgovorna za izazivanje i nastanak šumskih požara te time ugrozili živote i zdravlje ljudi ili pričinili materijalnu štetu.

Pozivamo Vas i da ukoliko primijetite požar, o istom obavijestite nadležne institucije, profesionalnu vatrogasnu stanicu, policijsku stanicu, službu civilne zaštite ili Javno preduzeće“Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“d.o.o. Zavidovići, s obzirom na značaj pravovremene reakcije prilikom izbijanja požara. Kako bi se spriječilo njegovo širenje i razbuktavanje, ključna je brzina dolaska do požarišta jer ako se požar, nošen jakim vjetrom, razbukta i raširi, gašenje je gotovo nemoguće.

Zaštita od požara, mora biti briga čitavog društva i uz odgovorno ponašanje građana, može se spriječiti nastajanje istih,  a radnici ovog preduzeća, koji svake godine podnesu najveći teret u gašenju šumskih požara, pošteđeni brojnih neprespavanih noći.

Najvrjednije prirodno bogatstvo naše zemlje su šume, i kao takve, zaslužuju da budemo odgovorniji prema njima i da ih čuvamo za generacije koje dolaze.

__________________________

Pozivamo sve građane i institucije da zajednički zaštitimo najvrjednije prirodno bogatstvo naše zemlje te spriječimo ugrožavanje šumskih ekosistema, s obzirom da su štete izazavane požarima nesagledive u ekonomskom, ekološkom i svakom drugom pogledu.

Čuvajmo šume od požara

__________________________