Novosti

14May

Obavještenje o poništenju Javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići, br. 02-45-1-E/24, od 26.02.2024. godine

U skaldu sa Odlukom Nadzornog odbora Javnog preduzeća ”Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, broj: 02/02-1-104/24 od 09.05.2024.godine, poništava se Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća”Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići. 

Radi informisanja javnosti i kandidata koji su se prijavili na navedeni javni konkurs, obavještenje o poništenju će, osim na web stranici preduzeća, biti objavljeno i na web stranici Osnivača, u ovom slučaje Vlade Zeničko - dobojskog kantona, kao i u Službenim novinama FBiH.  

Obavještenje o poništenju javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća”Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, možete preuzeti ovdje.