Novosti

15May

U Sarajevu održana konferencija o cirkularnoj ekonomiji - LOOP

Jučer je u Domu mladih u Sarajevu, održana Prva konferencija o cirkularnoj ekonomiji u Bosni i Hercegovini.

Konferenciju je organizovao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, s ciljem da okupi sve relevantne aktere, entuzijaste i stručnjake kako bi što bolje upoznali oblast cirkularne ekonomije.

Organizovana pod nazivom LOOP: Innovate, Collaborate, Transform, konferencija je obuhvatila teme iz oblasti nastajanja, skupljanja, prerade i reciklaže otpada koji nastaje u svim privrednim akivnostima.

Učesnici su imali priliku čuti uspješne primjere kompanija koje primjenjuju cirkularne poslovne modele u regiji i Evropskoj uniji. Teme su obuhvatile praktične inicijative u različitim sektorima, od dizajna proizvoda do upravljanja i smanjenja otpada.

Cilj je bio pružiti sveobuhvatan pregled cirkularne ekonomije, naglašavajući pozitivan učinak koji može imati na održivost okoliša, upravljanje resursima, održvi razvoj u zemlji, kao i potaknuti na promjenu i prihvaćanje najboljih cirkularnih pristupa za rješavanje problema degradacije okoliša i promicanje odgovorne potrošnje.

Osim toga, skrenuti pažnju na činjenicu da je svaka vrsta otpada ustvari resurs koji se preradom i reciklažom može pretvoriti u gotov finalni proizvod za široku namjenu kao zamjena nekim drugim sirovinama kojih je u prirodi sve manje.

Teme o biomasi su bile posebno interesantne za oblast šumarstva, s obzirom da se preradom biološkog otpada iz šume koji se nakon sječe i izrade drvnih sortimenata ne iskoristi, može dobiti energetska sirovina.

S tim u vezi, drvo se mora tretirati kao energent koji u održivom gospodarenju šuma može biti veliki potencijal kao obnovljivi izvor energije.

Drvna biomasa može i treba postati izvozni proizvod BiH (u prerađenom obliku, kao pelet, briket i kvalitetna drvna sječka), koji ima svoje mjesto na zahtjevnom EU tržištu.

Energija akumulirana u drvnoj biomasi je hemijske prirode, pa u njenoj eksploataciji nema prekida rada (ako se osigura dovoljna količina nove drvne biomase), kao što je to slučaj sa solarnom ili energijom vjetra, koji su intermitentni obnovljivi izvori energije, odnosno nisu neprestano dostupni zbog faktora koje se ne mogu direktno kontrolisati.

Održivim korištenjem obnovljivih izvora energije, kao što je drvna biomasa, dolazi do smanjenja emisija CO2 što dovodi do ublažavanja posljedica klimatskih promjena.

Na konferenciji su istaknuta inovativna rješenja, najbolje prakse i transformativne ideje za održivu budućnost i pravovremeno djelovanje u zaštiti Planete Zemlje, a razmijenjena iskustva služit će kao platforma za poticanje saradnje među različitim sudionicima, uključujući kompanije, kreatore politika, istraživače i zagovornike zaštite okoliša.

Konferenciji su prisustvovali i predstvanici našeg preduzeća.