Novosti

23May

Na Igmanu održan zajednički sastanak o izazovima u šumarstvu

Danas je na Igmanu, u organizaciji KJP”Sarajevo šume” podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, održan sveobuhvatni sastanak o šumarstvu. 

Cilj ovog sastanka bio je okupiti predstavnike različitih institucija koji imaju uticaj na kreiranje zakonskih regulativa i koji se bave problematikom šumarstva.

Na sastanku se razgovaralo o tekstu Zakona o šumama FBiH kao i o stanju na tržištu, stanju u proizvodnji, reorganizaciji sektora šumarstva, izazovima i preprekama sa kojima se sektor šumarstva i drvne industrije susreće, inovacijama u šumarstvu, uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija rada, proizvodnji biomase i njenoj upotrebi u budućnosti.

Većina učesnika je saglasna da se s obzirom na značaj šume za privredu Bosne i Hercegovine, izazovi sa kojima se ova grana privrede suočava zahtijevaju hitno i efikasno djelovanje a jedan od ključnih problema je nedostatak adekvatnog zakonodavnog okvira na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koji bi osigurao održivo upravljanje i gospodarenje šumama. Zakonske regulative koje se odnose na šumarstvo u BiH primjenjuju se na različitim nivoima vlasti, što često stvara konfuziju i administrativne prepreke.

U drugom dijelu današnje aktivnosti planirano je da svi učesnici daju svoj osvrt na današnje teme kroz diskusije, inicijative i zaključke nakon kojih će se okončati formalni dio sastanka.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kantonalni ministri nadležni za oblast šumarstva, predstavnici Federalne uprave za šumarstvo, Federalne šumarske inspekcije i kantonalnih šumarskih inspekcija, predstavnici kantonalnih šumarskih preduzeća koja gospodare šumama, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, UŠIT-a,  Privredne komore FBiH i Kantona Sarajevo, Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira te određeni broj predstavnika realnog sektora koji djeluje u oblasti šumarstva.