Novosti

05Dec

Održan V seminar integralne zaštite šuma sa međunarodnim učešćem, Bihać 2019

Dana 04.12.2019. godine, u hotelu Emporium u Bihaću, održan je V Međunarodni seminar - Integralna zaštita šuma. Organizatori seminara su bili Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine – UŠIT FBiH, Šumsko - privredno društvo "Unsko - sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Prije početka seminara, prezentovana je fotomonografija pod nazivom „Prašume Bosne i Hercegovine“.

Pozdravne riječi su uputili Šerif Kaljiković, direktor ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, Sulejman Kulenović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko – sanskog kantona i Refik Hodžić, dipl.ing.šum, predsjednik Udruženja.

Nakon pozdravnih riječi domaćina i predstavnika gostiju, izabrano je Radno predsjedništvo u sastavu prof.dr.sci. Osman Mujezinović, Samira Smailbegović, dipl. ing. šum i mr.sci. Emsud Selman.

Naučni dio seminara je uključivao devet prezentacija, gdje je prvu prezentaciju pod naslovom „Testiranje različitih tipova feromonskih klopki za praćenje populacije mediteranskog potkornjaka“ autora Milana Perneka i Marte Matek, predstavio Milan Pernek (Republika Hrvatska). Drugu prezentaciju pod nazivom „Determining The Flammability Class Of Some Mediterranean Forest Species“ predstavio je Coşkun Okan Güney (Republika Turska). Narednu prezentaciju naziva „Ekološke prednosti primjene polipropilenskih štitnika – Novi eko pesticidi“, je prezentovao autor Boris Liović (Republika Hrvatska). Četvrta prezentacija u naučnom dijelu seminara je bila „Popravljanje svojstava tla u zoni korijena upotrebom alata za rahljenje stlačenim zrakom – AIR SPADE“, prezentovana je od strane autora Nikole Lackovića (Republika Hrvatska). Prezentacija naziva „Prvi nalaz entomopatogenih gljiva kao prirodnih neprijatelja hrastove mrežaste stjenice (Corythucha arcuata)“, autora Marte Matek i Milana Perneka je predstavila Marta Matek. Šesta prezentacija naziva „Defolijatori hrasta kitnjaka na području Srednje Bosne“ autora Nihada Čakića, Damira Prljače, Mirze Dautbašića i Osmana Mujezinovića, prezentovana je od strane jednog od autora, Damira Prljače. Naredna prezentacija „Uticaj gljiva truležnica na iskorištenje i kvalitet proizvedne drvne mase u četinarskim šumama na području Zeničko – dobojskog kantona“ autora Kenana Zahirovića, Osmana Mujezinovića, Tarika Treštića, Seada Ivojevića i Merise Osmanović je prezentovana od strane Kenana Zahirovića.

Osmu po redu prezentaciju naziva „Korištenje biotehničkih mjera protiv potkornjaka na području ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf“, prezentovala je autorica Mevaida Mešan. Posljednju prezentaciju naučnog dijela skupa naziva „Corythucha arcuata – hrastova mrežasta stjenica, njeno prisustvo i značaj na području hrastovih šuma Unsko – sanskog kantona“ prezentovao je autor Emsud Selman.

Nakon naučnog, slijedio je stručni dio seminara, koji je otvoren prezentacijom „ Zdravstveno stanje šuma u Zeničko – dobojskom kantonu u 2019. godini“ autora Merise Osmanović i Kenana Zahirovića, a koju je prezentovala Merisa Osmanović. Poslije izvještaja o zdravstvenom stanju šuma u Zeničko – dobojskom kantonu, slijedile su i prezentacije o zdravstvenom stanju šuma u ostalim preduzećima koja gazduju šumama na području FBiH.

Seminar je završen kratkom diskusijom u vezi sa zdravstvenim stanjem šuma u FBiH, te promocijom knjige prof. dr. Milana Glavaša pod nazivom „Enciklopedija domaćeg ljekovitog bilja“, a promotor je bio prof. dr. Osman Mujezinović. Na osnovu izloženih prezentacija zaključilo se da je zdravstveno stanje šuma stabilnije u odnosu na 2018. i prethodne godine.