Novosti

20Aug

Budite odgovorni prilikom boravka u šumi - čuvajte šume od požara

Ovogodišnje ekstremne ljetne vrućine, pogodovale su nastanku šumskih požara, s kojima se naši uposlenici na cijelom području gospodarenja bore skoro svaki dan.

Iako se u prethodnim danima očekivao pad temperatura i kiša, koja bi, svakako olakšala situaciju s požarima, u većem dijelu kantona kiša ipak nije pala, a u narednim danima, prema prognozama, očekuje se povećanje temperatura.

O stanju sa požarima u preduzeću najbolje govori podatak da je samo u augustu zabilježeno devet požara i to na području „Šumarije Olovo“ jedan požar, „Šumarije Vareš“ dva požara, „Šumarije Zenica“ tri požara, „Šumarije Žepče“ jedan požar i na području „Šumarije Zavidovići“ dva registrovana požara.

Kao preduzeće koje gazduje šumama, ponovo se obraćamo svim građanima koji se nalaze u šumama i na šumskom zemljištu da izbjegavaju paljenje vatre u narednim danima kako bi se izbjegle nepopravljive štete izazvane požarima.

Ukoliko, okolnosti u kojima se nalazite, nalažu paljenje vatre, vodite računa da udaljenost od šume bude veća od 150 m od šume, gdje prijeti najveća opasnost od nastanka požara.

Apelujemo na odgovornost građana jer i najmanja nepažnja tokom boravka u šumi može izazvati nesagledive posljedice po šumski fond ali i ekosisteme u cjelini.

Potrebno je da vaše radnje i kretanje uskladite sa stanjem u šumi, koja je zbog ljetnih vrućina pogodno tlo za nastanak i širenje požara ne samo u šumi nego i u naseljenim područjima, kao što se ove godine dešavalo u velikom broju europskih država, gdje su se šumski požari proširili i ugrozili stanovništvo.

Preduzeće svoje aktivnosti usmjerava na suzbijanje požara, ali s obzirom da je tokom cijelog ljeta veliki broj naših radnika bio aktivan na njihovom gašenju, već smo na izmaku snaga, te očekujemo i pomoć šire društvene zajednice koja će nam pomoći tako što će usmjeravati građane na odgovorno ponašanje.

Napominejmo da su uposlenici nadležnih institucija u obavezi da podnesu prijavu protiv svih lica za koje se utvdi da su odgovorni za izazivanje i nastanak šumskih požara.

Važno je napomenuti, da je saradnja sa institucijama kao što su nadležno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK i Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK jako važna, i to su institucije s kojima se konstantno radi na aktivnostima na suzbijanju požara.