Novosti

24Jun

Još jedna pozitivna predocjena u procesu certificiranja

Danas je u prostorijama poslovne jedinice “Šumarija Tešanj”, održana prezentacija predocjene za dva šumskoprivredna područja, ŠGP“Kakanjsko” i ŠGP “Natron – Usorsko – Ukrinsko”, koja je u toku sedmice vršena na području poslovnih jedinica „Šumarija Kakanj“, „Šumarija Tešanj“ i „Šumarija Maglaj“.

Predocjenu su vršili ovlašteni revizori certifikacijske kuće „Soil Association Certification“ iz Velike Britanije.

Satanku su prisustvovali i Generalni direktor preduzeća Jasmin Devedžić, te izvršni direktor za pravne poslove Čamdžić Mesud i izvršni direktor za tehničke poslove, Đonlagić Smail, kao i tim za certificiranje, koji je i bio zadužen za pripremu i provođenje cjelokupnog procesa predocjene.

Terenski dio je podrazumijevao obilazak radilišta, razgovore sa radnicima i predstavnicima društvene zajednice na oba šumskoprivredna područja, razgovore sa kooperantima i niz drugih aktivnosti koje su prezentovane tokom sastanka.

Predocjena će putem revizora biti prezentovana „Soil Association Certification“ certifikacijskoj kući, nakon čega će, ukoliko preduzeće dobije pozitivnu ocjenu, biti zakazan pregled glavne ocjene.

„Iako je na početku postojao niz problema koji su se morali riješiti da bi se započeo proces ceftificiranja, prvenstveno mislim na dugovanje preduzeća prema poreznoj upravi po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa iz perioda 2008-2011 godina, nizom aktivnosti Uprave preduzeća, došlo je do rasterećenja poslovanja, između ostalog i plaćanja navedenog duga, te smo zajedničkim naporima sa rukovodiocima poslovnih jedinica i našim radnicima, uspjeli da stvari pokrenemo. I ne samo to, došli smo do situacije da završavamo sa predocjenom za dva šumskoprivredna područja i čekamo, nadamo se pozitivnu glavnu ocjenu, čime ćemo zaokružiti započeto, te će cijelo područje gospodarenja, biti pokriveno FSC certifikatom. Ovo je još jedan od načina na koji preduzeće nastoji da poslovanje prilagodi evropskim standardima”, kazao je generalni direktor preduzeća Jasmin Devedžić.

Prema prezentovanim podacima vezanim za pregled, revizori su zadovoljni viđenim na terenu te su  evidentirane manje neusaglašenosti na kojima će preduzeće raditi u narednom periodu. 

Efekti koji se žele postići kroz certificiranje gospodarenja šumskim resursima su održivo gospodarenje šumama kroz unapređenje performansi poslovanja, očuvanje stabilne pozicije na postojećim i bolji pristup novim tržištima s povećanjem konkurentskih sposobnosti, ali i drugi efekti kao što su transparentnost poslovanja, unapređenje odnosa s javnošću, poslovnim partnerima, krajnjim kupcima i ostalim interesnim grupama.

U oktobru je planirana glavna ocjena za ova dva šumskoprivredna područja, i kontrolna ocjena za ostala područja koja su već pokrivena FSC cerifikatom, čime ćemo proces certificiranja privesti kraju i nastaviti na njegovom održavanju u narednim godinama.