Novosti

16Aug

Odluka o izmjenama Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda i usluga šumarstva za 2022. godinu

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 4) Statuta Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“  d.o.o. Zavidovići (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 12/17)  i člana  37. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 12/17), a u vezi akta Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona broj: 05-22-16348-2/21 od 27.07.2022. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, na svojoj 8. (osmoj) elektronskoj/telefonskoj sjednici, dana 09.08.2022. godine, donio je Odluku o izmjeni Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga za 2022. godinu.

Ovom odlukom vrše se izmjene Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda, šumarstva i usluga za 2022. godinu broj: 02-2-184-E/22 od 04.01.2022. godine i to kako slijedi:

R.br. Vrsta drveta Naziv proizvoda Klasa Jedinica mjere Cijena u KM FCO tvrdi put KM/m3 Izmijenjena cijena u KM FCO tvrdi put KM/m3
1.

 

 

JELA

 

 

Trupac F m3 214,00 235,00
Trupac I m3 171,00 188,00
Trupac II m3 149,00 164,00
Trupac III m3 132,00 145,00
Trupac T.O. m3 99,00 109,00
Rudno drvo   m3 80,00 88,00
Šipovi   m3 141,00 155,00
Stubovi za vodove do 8 m   m3 169,00 186,00
Stubovi za vodove >  8m   m3 187,00 206,00
2. SMRČA Trupac F m3 224,00 246,00
Trupac I m3 179,00 197,00
Trupac II m3 151,00 166,00
Trupac III m3 133,00 146,00
Trupac T.O. m3 104,00 114,00
Rudno drvo   m3 80,00 88,00
Šipovi   m3 141,00 155,00
Stubovi za vodove do 8 m   m3 169,00 186,00
Stubovi za vodove >  8m   m3 187,00 206,00
3. BIJELI BOR Trupac F m3 210,00 231,00
Trupac L m3 186,00 205,00
Trupac I m3 165,00 181,00
Trupac II m3 143,00 157,00
Trupac III m3 100,00 110,00
Trupac T.O. m3 95,00 104,50
Rudno drvo   m3 80,00 88,00
Šipovi   m3 137,00 151,00
Stubovi za vodove do 8 m   m3 165,00 181,00
Stubovi za vodove >  8m   m3 183,00 201,00
4.      CRNI BOR  Trupac F m3  210,00 231,00 
Trupac L m3 186,00 205,00 
Trupac  m3  160,00 176,00 
Trupac II  m3  139,00 153,00 
Trupac III  m3  100,00 110,00 
Trupac T.O. m3 95,00 104,00
Rudno drvo   m3 80,00 88,00
Šipovi   m3 137,00 151,00
Stubovi za vodove do 8 m   m3 165,00 181,00
 Stubovi za vodove >  8m   m3  183,00 201,00 
 5.  OSTALI ČETINARI  Trupac F m3 205,00 225,50 
Trupac L m3 181,00  199,00 
Trupac I m3 152,00 167,00
Trupac II m3 127,00 140,00
Trupac III m3 97,00 107,00
Trupac T.O. m3 90,00 99,00
Rudno drvo   m3 80,00 88,00
Šipovi   m3 125,00 137,50
Stubovi za vodove do 8 m   m3 140,00 154,00
Stubovi za vodove >  8m   m3 155,00 170,50
6.  BUKVA Trupac F m3 360,00 396,00
Trupac L m3 241,00 265,00
Trupac I m3 151,00 166,00
Trupac II m3 133,00 146,00
Trupac III m3 110,00 121,00
Trupac T.O. m3 86,00 95,00
7. HRAST Trupac F m3 500,00 550,00 
Trupac I m3 400,00 440,00 
Trupac II  m3 300,00 330,00 
Trupac III m3 250,00 275,00
Trupac T.O.  m3  95,00 104,00 
Rudno drvo   m3  100,00 110,00 
Šipovi do 7m   m3  120,00  132,00
Šipovi preko 7 m   m3  125,00  137,00
Stubovi za vodove do 8m   m3  140,00 154,00 
Stubovi za vodove >  8m   m3 150,00 165,00 
8.    

JAVOR/

BRIJEST/

JASEN    

Trupac F m3 505,00 555,50 
Trupac  m3 285,00 313,50 
Trupac I m3  205,00  225,50 
Trupac II m3 145,00 159,50
Trupac T.O. m3 /  
9. VOĆKARICE Trupac F m3 505,00 550,50
Trupac I m3 175,00 192,50 
Trupac II m3 140,00 154,00 
Trupac T.O. m3 115,00 126,50 
10.      OSTALI      LIŠĆARI      Trupac F m3  130,00  143,00 
Trupac  I m3 95,00 104,50 
Trupac  II  m3 90,00 99,00 
Trupac T.O.  m3 75,00 82,50 
Rudno drvo   m3 65,00 71,50 
11. ČETINARI  Stubovi za skele    m3 149,00  164,00 
12. ČETINARI  Jarboli    m3  149,00  164,00 
13. ČETINARI Stubovi za hmeljovke   m3 85,00 93,50
TVRDI LIŠĆARI Stubovi za hmeljovke   m3 75,00 82,50
MEHKI LIŠĆARI Stubovi za hmeljovke   m3 45,00 49,50
14. ČETINARI Tunelsko drvo   m3 105,00 115,50
15. ČETINARI I LIŠĆARI Trupci gelerisani   m3 105,00 115,50
16.

ČETINARI (jela i smrča)

Deklasirana oblovina   m3 105,00 115,50
17. LIŠĆARI Drvo za suhu destilaciju   m3 75,00 82,50
18. CELUL.DRVO ČETINARA Celulozno drvo četinara   m3 64,00 70,00
LIŠĆARI - tvrdi Celulozno drvo   m3 65,00 71,50
LIŠĆARI - mehki Celulozno drvo   m3 50,00 55,00
19. ČETINARI Ogrijevno drvo   m3 63,00 66,00
LIŠĆARI - tvrdi Ogrijevno drvo    m3 70,00 73,50
Ogrijevno drvo za suhu destilaciju   m3 53,00 56,00
LIŠĆARI - mehki  Ogrijevno drvo   m3 55,00 58,00
20. ČETINARI I LIŠĆARI Granjevina i ostaci poslije sječe   m3 35,00 38,50
21. BUKVA Tehnička cjepanica   m3 90,00 99,00
HRAST Tehnička cjepanica   m3 90,00 99,00
22. ČETINARI I LIŠĆARI Gule (Restlovi - sječanica)   m3 50,00 55,00
23. ŠUMSKA TAKSA Pijesak, šljunak   m3 / /
Kamen   m3 / /

Nove cijene drvnih sortimenta počet će se primjenjivati 15 dana od dana donošenja ove odluke.

Odluku o usvajanju izmjena Cjenovnika, s obrazloženjem i stavom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko - dobojskog kantona, možete preuzeti ovdje.