Novosti

03Jun

Održan završni sastanka u okviru projekta "Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana"

Dana 30.05.2024. godine, u hotelu Hills u Sarajevu je održan završni događaj u oviru projekta „Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana“. Završni događaj je organizovala nevladina organizacija Incijativa za šumarstvo i okoliš – fea (eng. Forestry and Environmental Action), koja je i jedan od implementatora ovog projekta. Projekat je realizovan u sklopu programa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, čiji je primarni implementator nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa (CCI), a koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Cilj projekta je bio da se uz pomoć građana, a u saradnji sa svim relevantnim institucijama, radi na smanjenju i sprječavanju pojave ilegalnih aktivnosti u šumarstvu, sa osvrtom na ilegalne sječe kroz razvoj aplikacije čiji su glavni korisnici bili preduzeća šumarstva i uprave za šumarstvo u pilot kantonima (Kanton Sarajevo i Zeničko – dobojski kanton), te preduzeća šumarstva i uprave za šumarstvo u Tuzlanskom, Srednjebosanskom, Unsko - sanskom i Hercegovačko – neretvanskom kantonu u drugoj fazi projekta.

Sastanak je počeo uvodnom rječi od strane koordinatorice projekta, Lejle Hukić, koja je učesnicima sastanka prezentovala kratki presjek aktivnosti tokom cijelog projekta. Zatim je Amina Trle, članica fea - a organizacije, prezentovala temu „Transparentnost i angažman: Efikasne komunikacijske prakse“ u okviru koje je predstavila načine kreiranja komunikacijskih aktivnosti i sadržaja u skladu sa potrebama i interesima ključnih zainteresiranih strana u projektu. Komunikacijske aktivnosti u okviru projekta su se sastojale od uspostavljanja saradnje sa svim zainteresiranim stranama (putem dopisa, poziva, mailova i sastanka), organizacijom kick off događaja, te informisanjem javnosti kako bi sve aktivnosti projekta bile transparentne. Kada je u pitanju promocija projekta, osnovni cilj je bio promocija same aplikacije „Čuvajmo šume“ kako bi se što više potakla zainteresiranost medija. Također, promocija se sastojala i u gostovanjima na TV kućama, podcastima, u direktnoj komunikaciji sa građanima (na ulicama, postavljanjem bilborda), te u edukacijama o ilegalnim aktivnostima i o upotrebi aplikacije.

Drugi dio završnog sastanka je započeo anonimnim odgovaranjem pitanja SWOT analize, odnosno rangiranju tema kako bi se razmotrile sadašnje, ali i buduće snage, slabosti, prilike i prijetnje samoga projekta. Spotlight događaja je bio okrugli sto na temu „Primjena participatornih tehnologija u zaštiti šuma: društveni, ekološki i ekonomski aspekti prevencije ilegalnih aktivnosti kroz podizanje javne svijesti i podršku građanskom aktivizmu“, pri čemu je učesnicima ponuđen određeni broj pitanja kako bi se zajednički diskutovalo. Zaključci završnog sastanka ovog projekta su da je potrebna digitalizacija u sektoru šumarstvu, te veći angažmani u rješavanja ilegalnih aktivnosti. Predstavnici fea – a su naglasili da, iako je projekat završio u smislu finansiranja, kreiranja svih komunikacijskih mreža, te uspostavljanju aplikacije, njihov cilj je da se aplikacija održi i nastavi sa radom i u budućnosti.

Ovome događaju su prisustvovali predstavnici šumarskih preduzeća iz gore navedenih kantona, uprava za šumarstvo, kao i predstavnici MUP – a Srednjobosanskog kantona. Također, događaju su prisustvovali i zaposlenici Službe za zaštitu i certificiranje šuma kao predstavnici našeg preduzeća.